Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kapasitesi güçlü bir belediye olmak

HEDEF 1.4


Kurumun ihtiyaç duyduğu makine ve araç kapasitesini karşılamak


brightness_1

1.4.1
Birimlerden gelen taleplerin karşılanma oranı


brightness_1 1.4.1 Birimlerden gelen taleplerin karşılanma oranı ( % )