Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.6


Park sayısını ve kişi başına düşen yeşil alanı korumak, geliştirmek ve miktarını her yıl artırmak


brightness_1

2.6.1
Toplam yeşil alan miktarı


brightness_1

2.6.2
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı


brightness_1

2.6.3
Yeni yapılan park sayısı


brightness_1

2.6.4
Dikim miktarı


brightness_1 2.6.2 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ( kişi/m² )