Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.3


Kaçak yapılaşmayı önlemek ve kentsel dokuyu korumak


brightness_1

2.3.1
Tespit edilen kaçak yapılaşma sayısı


brightness_1

2.3.2
Encümen tarafından yıkılması kararlaştırılan yapı sayısı


brightness_1

2.3.3
Denetlenen yapı sayısı


brightness_1 2.3.2 Encümen tarafından yıkılması kararlaştırılan yapı sayısı ( adet )