Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.1


Yenimahalle’ye modern kent kimliği kazandıracak, yaşam kalitesini artıracak alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmak


brightness_1

2.1.1
Yeni açılan yol uzunluğu


brightness_1

2.1.2
Malzemeli bakım yapılan yol uzunluğu


brightness_1

2.1.3
Serimi yapılan asfalt miktarı


brightness_1

2.1.4
Bordür Miktarı


brightness_1

2.1.5
Toplanan hafriyat (moloz ) yığın miktarı


brightness_1 2.1.4 Bordür Miktarı ( m² )