Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%20

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.2


Uluslararası platformda kentin tanıtım faaliyetlerini yürüterek turizme katkı sağlamak ve kurumun imajını yükseltmek


brightness_1

6.2.1
Düzenlenen Kardeş Kent Günleri Sayısı


brightness_1

6.2.2
Uluslararası Toplantı Sayısı


brightness_1

6.2.3
Yurtdışına Gönderilen Heyet Sayısı


brightness_1

6.2.4
Yurtdışından Gelen Heyet Sayısı


brightness_1 6.2.3 Yurtdışına Gönderilen Heyet Sayısı ( adet )