Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%15

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.3


Kaynak geliştirmek ve kurumsal finans yapısının güçlendirmek


Sorumlu birim
Dış İ lişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Proje Birimi
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Dünya Bankası
  • AB Fonları
  • İller Bankası
  • Bakanlıklar
  • Kalkınma Ajansları
  • DAP
  • FKA
  • STK'lar Ve Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Hibe Sağlayan Kurum Ve Kuruluşlar

Riskler

Maliyet Tahmini
300.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dış İ Lişkiler Ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Proje Birimi birimine Fka malatya fuar merkezi projesi konusunda işbirliği öner:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Öneriniz

Gerekçe

(İş birliğine konu etkinliğe neden ihtiyaç olduğunu, durum tespitini verilerle destekleyerek yazınız)Somut İş Tanımı

(Belediyeden beklediğiniz ve kendi yapacağınız işin tanımını yazınız)Beklenen Sonuç

(İş birliğinden beklenen sonucu, sonucun hangi göstergeleri besleyerek hangi hedefe katkı koyacağını yazınız)Takvim

(İşin hangi tarihte yapılacağını yazınız)Bütçe

(Bütçe gerektiren bir iş birliği ise, hangi iş kalemi için ne kadar maliyet gerektiğini yazınız)