Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.3


Kaçak yapılaşmayı önlemek ve kentsel dokuyu korumak


Sorumlu birim
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yazı İşleri Müdürlüğü
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler
  • Hak sahiplerinin yıkım esnasında sözlü, bedensel şiddete başvurması.
  • Yıkım kararlarının alınması süreçlerinde gecikme olması
  • Yıkımı yapılacak olan yerlerde or tamın çalışmaya elverişli olmaması

Maliyet Tahmini
15.568.005,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
Faaliyet ve Projeler

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü birimine Tadilat ve tamirat izinlerinin verilmesi konusunda işbirliği öner:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Öneriniz

Gerekçe

(İş birliğine konu etkinliğe neden ihtiyaç olduğunu, durum tespitini verilerle destekleyerek yazınız)Somut İş Tanımı

(Belediyeden beklediğiniz ve kendi yapacağınız işin tanımını yazınız)Beklenen Sonuç

(İş birliğinden beklenen sonucu, sonucun hangi göstergeleri besleyerek hangi hedefe katkı koyacağını yazınız)Takvim

(İşin hangi tarihte yapılacağını yazınız)Bütçe

(Bütçe gerektiren bir iş birliği ise, hangi iş kalemi için ne kadar maliyet gerektiğini yazınız)