Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%97

Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak

HEDEF 8.2


Kamu yararı çerçevesinde taşınmaz yönetiminin etkinliğini sağlamak


Sorumlu birim
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Hukuk İşleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Riskler
  • Kamulaştırma işlemlerinin mahkemelere intikal etmesi
  • Mahkemenin belirlediği kamulaştırma bedelinin yüksek çıkması

Maliyet Tahmini
16.750.000,0 ₺
Tespitler
  • Kentte gayrimenkul bedellerinin çok yüksek olması
  • Yeni imar planları çerçevesinde yeni kamulaştıralacak alanların ortaya çıkması

İhtiyaçlar
Yeşil alanların artırılması ve ulaşımın rahatlatılması çerçevesinde kamulaştırmalar yapılması
PERFORMANS 8.2.1
2020
Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmaların toplam kamulaştırmaya oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE