Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%21

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.1


Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak


Sorumlu birim
Yazı İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler
  • Kardeş şehirlerimizin milli politikamıza aykırı karar alması
  • Ulusal ve uluslararası ekonomik dalgalanmalar

Maliyet Tahmini
1.025.000,0 ₺
Tespitler
Bağlı olduğumuz ve diğer kamu kurumlan ile koordinasyon eksiklikleri yaşanması
İhtiyaçlar
  • Kardeş şehir ilişkilerinin bilinilirliğinin ve bu konudaki toplumsal beklentinin artması
  • Yalova Belediyesinin uluslararası platformlarda daha aktif olması
Faaliyet ve Projeler

Yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması ve protokoller imzalanması
Mevcut kardeş şehirlerimizle ilişkilerin yürütülmesi çerçevesinde yurtdışındaki etkinliklere katılım sağlanması, yurtdışından gelen heyetlerin karşılanması ve ağırlanması
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı üyeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması