Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%54

Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek

HEDEF 2.2


Kentsel dönüşümde etkinliği sağlamak, sosyal, kültürel, sportif alanlar oluşturmak ve tesisler yapmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
 • Temizlik işleri Müdürlüğü

Riskler
 • Doğal afetler yaşanması
 • Üst ölçekli imar planlarında değişiklikler olması
 • Ulusal ve uluslararası ekonomik dalgalanmalar

Maliyet Tahmini
10.100.000,0 ₺
Tespitler
 • Kentin yoğun göç alması ve hızlı nüfus artışı
 • Kentteki sosyal ve sportif tesislerin yetersiz olması
 • Araç sayısının artması

İhtiyaçlar
 • Mevzuat hükümlerine uygun daha sağlıklı, emniyetli, güvenilir, modern bina ve tesislerde hizmetlerin yapılması
 • Konut ihtiyacının karşılanması
 • Düzenli otopark alanlarının artırılması
 • Spor ve sosyal alanlardan daha fazla vatandaşımızın faydalandırılması
PERFORMANS 2.2.1
2020
Müze yapılması ( adet/kümulatif )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2020
Park ve meydan düzenlemesi yapılması ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2020
Spor alanları yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
2020
Konut merkezi yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE