Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%37

Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak

HEDEF 1.5


Üst yapıların niteliğini artırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Doğal afetler yaşanması
 • Üst ölçekli imar planlarında değişiklikler olması
 • Ulusal ve uluslararası ekonomik dalgalanmalar

Maliyet Tahmini
192.509.100,0 ₺
Tespitler
 • Kentin yoğun göç alması
 • Nüfus artışına bağlı olarak kent içindeki sosyal alanların eksikliği
 • Dereler üzerinde köprü sayısının yetersiz olması
 • Şehir içi trafik yoğunluğunun artması

İhtiyaçlar
 • Yeni planlanan bölgelerde ruhsat izni verilebilmesi için dere ıslahlarının yapılması
 • Doğal afetlerin zararlarının minimize edilmesi
 • Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması
 • Yapılaşmaya açılan yeni alanlara ulaşılması
PERFORMANS 1.5.1
2023
Bakımı yapılan yol miktarı ( mvkümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
2023
Yeni yapılan (asfalt-beton parke vb) yol miktarı ( m/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
2023
Dere ıslahı yapılması ve çevrelerinin düzenlemesi ( m/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
2023
Yapılan kapalı pazar yeri sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.5
2023
Yapılan köprü sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE