Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%37

Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak

HEDEF 1.4


Alt yapı ve alt yapıya bağlı tesislerin modernizasyonunu yapmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak


Sorumlu birim
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Doğal afetler yaşanması
 • Üst ölçekli imar planlarında değişiklikler olması
 • Ulusal ve uluslararası ekonomik dalgalanmalar
 • Yeterli yağış olmamasına bağlı olarak kuraklık yaşanması
 • Merkez nüfus yoğunluğunun artması

Maliyet Tahmini
17.045,0 ₺
Tespitler
 • Kentin yoğun göç alması
 • Nüfus artışına bağlı olarak kent içindeki sosyal alanların eksikliği
 • Mevcut altyapının eskimiş olması

İhtiyaçlar
 • Doğal afetlerin zararlarının minimize edilmesi
 • Yapılaşmaya açılan yeni alanlara ulaşılması
 • Kayıp-kaçak oranının azaltılması
 • Halk sağlığının korunması
PERFORMANS 1.4.1
2023
Yenilenen şebeke hattı miktarı ( m/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
2023
Bakımı yapılan şebeke hattı miktarı ( m/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.3
2023
İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.4
2023
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.5
2023
İçme suyu kayıp kaçak oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE