Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%71

Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak

HEDEF 1.3


Ulaşımın düzenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, çevre dostu ulaşım ağı kurmak


Sorumlu birim
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
 • Doğal afetlerin yaşanması
 • Kamu kurumlarının var olan işbirliğinden imtina etmesi

Maliyet Tahmini
39.500.000,0 ₺
Tespitler
 • Kent merkezinde yaralamalı trafik kazalarının oluşması
 • Trafik akışında aksaklıklar ve sorunlar bulunması, yeterli düzeyde takip edilememesi
 • Toplu taşıma araçlarında yolcu güvenliğinde açıklar olması
 • Trafiğe tescilli araç sayısının sürekli olarak artması, imar mevzuatının araç park ve trafik akışına dair ihtiyaçları tam olarak karşılamaması
 • Trafik kültürünün gelişmemiş olması

İhtiyaçlar
 • Alt ve üst yapı çalışmalarının yatay ve dikey işaretleme yapılacak hale getirilmesi
 • Elektronik denetleme ve takip sistemlerinin kurulması
 • Trafik eğitiminin yaygınlaştırılması
PERFORMANS 1.3.1
2020
Yapılan bisiklet yolları miktarı ( m/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
2020
Yapılan düşey işaretleme levha miktarı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
2020
Yapılan yatay işaretleme çizgi miktarı ( m²/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
2020
Eğitim verilen kişi sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE