Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

HEDEF 8.2


Afet Yönetimi ve Yangın Önleme Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olması


Sorumlu birim
İtfaiye Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Makine İkmal ve Donatım Daire Başkanlığı
 • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
 • Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • VASKİ Genel Müdürlüğü

Riskler
 • Tahsis edilen bütçenin farklı yerlere ayrılması ve yetersiz olması
 • Personel ve Araç eksikliği

Maliyet Tahmini
55.000.000,0 ₺
Tespitler
Personel ve araç sayıların az olması personeller için yeterli eğitim ve seminerler düzenlenmemesi, eğitim alanı için gerekli projelerin yürütülmemesi.
İhtiyaçlar
 • İl ve ilçe Nüfusuna göre personel ve araçlar
 • Günümüz teknolojisine uygun ekip ve ekipmanlar
 • Su altı ve su üstü arama ekiplerin kurulması, eğitim alanı
Faaliyet ve Projeler

Afet Koordisanyon Merkezi oluşturmak
Olası bir afet durumunda kriz masası ve idaresi
İtfaiye ve arama kurtarma eğitim tesisi kurmak
Afet Toplantı Alanları belirlemek
Hidrantların sayısını artırmak
Su altı ve Su üstü arama-kurtarma ekibi kurmak
Personele koruyucu elbise ve teçhizat temini
İş yerlerinde verilen itfaiye uygunluk
Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sağlanması