Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

HEDEF 8.1


Tüm belediye hizmet binalarına doğal afetlerle ilgili planlama ve tedbirlerin alınmasının sağlanması


Sorumlu birim
itfaiye Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
Tahsis edilen bütçenin farklı yerlere ayrılması ve yetersiz olması
Maliyet Tahmini
10.000.000,0 ₺
Tespitler
Personel ve araç sayıların az olması, personeller için yeterli eğitim ve seminerler düzenlenmemesi, eğitim alanı için gerekli projelerin yürütülmemesi.
İhtiyaçlar
  • İl ve ilçe Nüfusuna göre personel ve araçlar.
  • Günümüz teknolojisine uygun ekip ve ekipmanlar.
  • Su altı ve su üstü arama ekiplerin kurulması, eğitim alanı
PERFORMANS 8.1.1
Eğitim Alan Personel Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%34
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.2
Dağıtılan Broşür Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%33
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.3
Uygunluk Raporu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%33
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE