Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Geleneksel yaşam tarzını koruyarak, sürdürülebilir ve rekabetçi bir anlayışla turizm ve kültür kenti Sinop’u oluşturma

HEDEF 3.2


Tarihi ve Geleneksel Değerleri Korumak ve Sürdürülebilir Turizm Altyapısı Oluşturmak


Sorumlu birim
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
 • Tanıtım maliyetleri
 • Ulaşım zorluğundan dolayı beklenen verimin alınamaması

Maliyet Tahmini
3.205.000,0 ₺
Tespitler
 • Turizmi hareketlendirebilecek etkinliklerin eksikliği
 • Turizmde eksikliklerin görülmemesi
 • Tanıtım eksikliği

İhtiyaçlar
 • Tanıtım, reklam vb. yapılarak Sinop’un turizminin canlanması sağlanmalı
 • Restorasyonlar ile insanların ilgisi çekilmeli
 • Turistlerin öneri ve talepleri dikkate alınarak daha az sorunla karşılaşılması
 • Restorasyon için bilgili personel ve aslına uygun düzenlemeler, projeler
 • Talep, öneri, şikayet ve görüş toplama mekanizmaları
 • Reklam için kaynak ve güzel tanıtım araçları
Faaliyet ve Projeler

Belediye Faaliyetlerini Tanıtan Dergi ve Diğer Dökümanların Hazırlanması ve Dağıtımı
Sivil Mimarı Yapı Restorasyonu
Ülke İçinde ve Dışındaki Fuarlara Katılım Sağlanması
Kültür ve Turizm Ofisi Faaliyeti
Çevre Festivali Gerçekleştirilmesi