Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Geleneksel yaşam tarzını koruyarak, sürdürülebilir ve rekabetçi bir anlayışla turizm ve kültür kenti Sinop’u oluşturma

HEDEF 3.1


Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri İle Kendisiyle Barışık ve Mutlu Yaşamları Hayata Geçirmek


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
  • Kaynak yetersizliği
  • Vatandaşın ilgisinin çekilmesi için reklamın doğru yapılıp yapılamaması
  • Etkinlik ve katılımcılar için yer sıkıntısı
  • Sanatçıların ikna edilmesi

Maliyet Tahmini
10.111.100,0 ₺
Tespitler
Şehrin kültür, sanat ve spor alanında yetersiz kalması
İhtiyaçlar
  • Kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi
  • Tesis ve kültür merkezi yapılması
  • Yapılacak inşaatlar için gerekli malzeme ve personel eğer ihale usulü ile yapılacak ise ihaleler
  • Etkinlikler için sanatçılar ile anlaşmalar
PERFORMANS 3.1.1
Sinop Belediyesi Spor Tesisi (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
Tarihi Buzhane Binasının Kültür Merkezine Dönüştürülmesi (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
Berkay AKBAŞ Anısına Düzenlenecek Sokak Basketbolu Etkinliği Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.4
Geleneksel Helesa Etkinliği ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.5
Düzenlenecek Pro-Beach Plaj Voleybolu Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.6
Düzenlenecek Yelken Kupası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.7
Kültür Sanat Etkinliklerine Katılım Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.8
Kişi Başına Düşen Spor Alanı Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.9
Sabahattin Ali Kültür Festivali ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.10
Sinop Bianeli ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE