Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%19

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.3


Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak


Sorumlu birim
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Ve Harita Şube Müdürlüğü
  • Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
35.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Malatya merkez beydağı kentsel yenileme projesi 3. Ve 4.etap
Hanımın çiftliği-taştepe kentsel yenileme projesi
Yeşil alan oluşturmak
Parselasyonu tamamlanmış alanlar yapmak