Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%13

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.4


Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sunumunda sürdürülebilirliği esas alan, kaliteli, insan odaklı hizmet anlayışına sahip alanında örnek ve öncü bir daire olmaktır


Sorumlu birim
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
İlçe Belediyeleri
Riskler

Maliyet Tahmini
550.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Yeni ve mevcut yolların bakım ve onarımlarını yapmak bsk serimi, sathi kaplama, kaldırım yapımı, köprü, menfez, taş duvar, perde duvar, stabile, yol açma ve yol genişletme çalışmaları