Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%13

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.1


Ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak nitelikte geometrik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve elektronik sistemler yardımıyla trafik yönetim ve denetiminin sağlanması


Sorumlu birim
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yol, Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • MOTAŞ A.Ş.
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
10.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Akıllı (dinamik) kavşak kontrol sisteminin yaygınlaştırılması
Bluetooth tabanlı sistemlerin kurulması
Değişken mesaj sistemi (dms) kurulumu
Ulaşımda yol ve kavşakların hizmet seviyesinin iyileştirilmesi
Trafik sinyalizasyon sisteminin kurulması
Elektronik denetleme sisteminin (eds) kurulması
İl genelinde gerçekleştirilen plan ve projelerin geliştirilmesi adına ar-ge çalışmaları faaliyet ve projeler yürütmek
Akıllı bisiklet sistemi kurulumu yapmak
Yeni otopark alanlarının planlanması
Yaya sirkülasyonunun yüksek olduğu alanlarda yaya yolları planlaması yapmak
Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu alanlara giriş yapılmadan önce otopark alanları planlaması yapılarak 'park et-devam et' sistemi vasıtasıyla toplu taşımayla entegrasyon sağlamak
Ulaşım master planının güncellenmesi
Toplu ulaşımda elektronik takip sistemi ile kontrollerin sağlanması