Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.9


Belediye birimleri ve diğer kuruluşlarla iletişimini azami düzeye çıkararak verimli bir çalışma programı sağlamak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
6.910.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Özel kalem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak