Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.5


Kurum içi idari iş ve lşlemleri etkin ve verimli bir şekilde yönetmek


Sorumlu birim
Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Daire Başkanlıkları
Riskler

Maliyet Tahmini
433.364.418,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

BES kesintilerinin süresi içerisinde şirkete aktarılması
Emekli olan personellerin kıdem tazminatlarının hesaplanıp ödemelerinin yapılması
Aylık emekli sandığı ve ssk primlerinin gönderilmesi
Maaşların muhasebe işlemlerinin yapılması
Mahkeme kararlarına ait ödemelerin yapılması
Personel toplu taşımasına ait ödemelerin yapılması
İlgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin takip edilmesi
Aile bildirimlerinin güncellenmesi