Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%20

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.1


Nitelikli çalışanlarla "çözüm odaklı" hizmet sunmak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü & İştirakler Personeli Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler Ve Üst Yöneticiler
Riskler

Maliyet Tahmini
1.360.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.1.1
2023
Personel Gelişim Planının Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
2023
Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
2023
Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.4
2023
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.5
2023
Kişi Başına Alınan Hizmet İçi Eğitim Süresi ( saat/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.6
2023
Kurum Dışı Seminerlere Katılan Personel Sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.7
Personel İçin Yapılan Sosyal Aktivite Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.8
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Personel Sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.9
2023
Özlük Haklarında İyileştirme Yapılan Personel Sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE