Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek

HEDEF 7.3


Kentsel, sosyal ve donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • İtfaiye Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Riskler
Bütçe yetersizliği, kamulaştırma ve arazi belirleme sorunları
Maliyet Tahmini
26.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Kamusal alanların ihtiyaçlara binaen değerlendirilememesi.
 • İmar Planına göre yol ve kaldırım genişliklerinin tespitinin yapılması.
 • Genel etütlerle belirlenmiş, yorumlanmış ve tasarıma ışık tutan değerlendirmelerin, somut proje çalışmasına dönüştürülmesinin gerekliliği.

İhtiyaçlar
 • Kaynakların yeterli hale getirilmesi.
 • Mevcutta var olan asfalt ve kaldırım taşı tesislerinin modernizasyon işlemlerinin yapılıp kapasitesinin artırılması.
PERFORMANS 7.3.1
İtfaiye Binası ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%19
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.3.1
Tiyatro Binası ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.3.1
Kadın, Çocuk Yaşam Merkezi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%17
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.3.1
Hayvan Barınağı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.3.2
Kapalı Halk Pazarı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.3.3
Spor Alanları ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%9
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.3.3
Kurs ve İstihdam Büroları ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE