Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek

HEDEF 7.2


Kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmak


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Emlak Müdürlüğü

Riskler
Vatandaş tarafından açılacak davalar, riskli yapıların tespiti.
Maliyet Tahmini
2.200.000,0 ₺
Tespitler
Çarpık kentleşme, metruk yapıların var olması.
İhtiyaçlar
Modern yaşam standartlarında hane alanlarının yaratılması ve mevcut şehir estetiğini iyileştirici çalışmalar yapılması için teknik kadronun fazlalaştırılması (mimar, mühendis, tekniker)
PERFORMANS 7.2.1
Yapılan Kentsel Dönüşüm Alan Tespiti ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.2
Yapılan Etaplandırma, Projelendirme ve Modelleme işlemleri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%90
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.3
Yapılan Uygulama İşlemleri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.4
Yapılan 18. Madde Uygulamaları ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%9
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE