Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak

HEDEF 3.3


Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği.
Maliyet Tahmini
1.570.000,0 ₺
Tespitler
Son dönemde şehrin alternatif kültürel turizminin potansiyelinin beklentilerin üzerinde artmış olması.
İhtiyaçlar
Var olan turistik potansiyelin şehrin dinamik güçlerinden birine dönüştürülmesi için akademik ve devlet destekli yardımların edinilmesi.
PERFORMANS 3.3.1
Katılım Sağlanan Turizm Fuarı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%51
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.2
Uygulanan Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.3
Tanıtılan Kars Değerleri Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%28
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.4
Dezavantajlı Gruplardan Ulaştırılan Kişi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE