Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak

HEDEF 3.2


Doğal ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği.
Maliyet Tahmini
490.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.2.1
Kurulan Ev ve Düzenlenen Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE