Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Katılımcılık ve kentlilik bilincini güçlendirmek

HEDEF 2.2


Vatandaşla iletişimi güçlendirmek ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek


Sorumlu birim
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği.
Maliyet Tahmini
388.249,1 ₺
Tespitler
Sosyal Medya üzerinden gelen talep ve şikayetlerin, müdürlüklerle kurulan whatsapp grubu üzerinden anında ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılarak vatandaşa geri dönüşünün sağlanması.
İhtiyaçlar
Belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve anlaşılır biçimde dijital medya aracılığıyla profesyonel bir şekilde kullanılarak vatandaşa duyurulmasının sağlanması.
PERFORMANS 2.2.1
Hazırlanan ve Sunulan Kitap, Broşür, Tanıtım Materyalleri, Kenti Tanıtan Hediyelik Minyatür Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%57
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.1
Hazırlanan Video Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%32
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
Hazırlanan Bez Alışveriş Çantası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
Kurulan LED Ekran Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
Çıkarılan Gazete Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE