Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması

HEDEF 1.4


Belediye hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarını yapmak


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
-
Maliyet Tahmini
24.600.000,0 ₺
Tespitler
Belediyemiz bünyesinde hizmet veren araç ve iş makinalarının yenilenmesi araçlar için yapılacak bakım ve onarım miktarlarını düşürecektir.
İhtiyaçlar
İhtiyacı karşılayacak yeni kademe binasının yapılması.
PERFORMANS 1.4.1
Tamir ve Bakımı Yapılan Araç ve İş Makinelerinin Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%11
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.1
Bakım Onarımı Yapılan Hizmet Binası ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
Araç ve İş Makineleri İçin Kullanılan Yakıt Miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%54
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
Araç ve İş Makineleri İçin Kullanılan Yağ Miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.3
Alınan Kömür Miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.4
Araç ve İş Makineleri İçin Kullanılan Lastik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.5
Yedek Parça İhtiyacı Sağlanan Araç ve İş Makinesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%14
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE