Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması

HEDEF 1.3


Kurum içi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak


Sorumlu birim
Yazı İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Hukuk İşleri Müdürlüğü

Riskler
Belediyemize karşı açılan dava ve icra dosyalarında artış olması. (Hukuk İşleri Müdürlüğü )
Maliyet Tahmini
3.765.820,0 ₺
Tespitler
  • Bürokratik işlemlerin etkin ve süratli olarak gerçekleştirilmesi.
  • Mevzuat takipleri ve güncellemelerinin düzenli yapılması.

İhtiyaçlar
  • Gerekli ekipmanların olmaması.
  • Nitelikli personel ihtiyacının karşılanması.
PERFORMANS 1.3.1
Alınan Tarayıcı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
Belediye Meclis Toplantılarının Kayıt ve Dağıtım Süresi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
Gelen Vergiden Evrak Akışını Hızlandırmak ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
EBYS Eğitimi Alan Personel Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
SDP Eğitimi Alan Personel Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
Lehte Sonuçlanan Dava Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%45
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
Duruşmasına Katılım Sağlanan Dava Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%45
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
Dava ve İcra dosyalarının Cevaplanma Süresine Uyum Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.5
Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Bilgilendirmelerin Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE