Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması

HEDEF 1.1


Belediyenin tüm gelir gider işlerinde verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Riskler
  • Yıl içinde çıkacak yapılandırma neticesinde tebligat ve takibat oranlarının düşmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
  • Çalışanların performansları gerekli ekipman eksikliği neticesinde motivasyonlarında düşüş yaşanması. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
  • Sağlıklı yazılım entegrasyonunun olmaması. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
  • Alacak takibi düzenli yapılsa bile yıldan yıla alacak takibiyle elde edilen meblağlarda dalgalanma olması. (Emlak İstimlak Müdürlüğü)
  • Şehir nüfusunun azalması, ekonomide yaşanan sıkıntılarla insanların alım gücünün düşmesi. (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)

Maliyet Tahmini
4.153.238,0 ₺
Tespitler
Araç-gereç yetersizliğinden iş akışlarında olumsuzluklar yaşanmaktadır. (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)
İhtiyaçlar
Malzeme yetersizliği (Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi Makinesi ve Kırtasiye Malzemesi vb. ekipmanların yetersizliği). (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)
PERFORMANS 1.1.1
Çalışan Memnuniyetinin Yıllık Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.1
Takibat Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.1
Tebligat Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.1
Vatandaşın Yaptığı Ödemeler Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Tahakkuk ve Tahsilat Sistemlerinin Geliştirilmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%13
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Yapılan Alacak Takibi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%55
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Yasal Takibi Yapılan Borç Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Bütçe Denkliğini Artırmak İçin Tahakkuk Edilen Tahsilat Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Yapılan Alacaklı Takibi Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
Kayıt Altına Alınan Kayıt Dışı Mükelleflerin Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
Yapılan Yasal Takip Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
Kayıt Altına Alınan Kayıt Dışı Mükelleflerin Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE