Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%62

İzmir’i yeniden Ege, Akdeniz ve dünya kültürlerinin üretim alanlarından biri haline getirmek

HEDEF 7.1


Kültür üretimi: Kültür ve sanat üretiminin yaşamın tüm alanlarıyla buluştuğu bir sosyal iklim oluşturulacak


Sorumlu birim
Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Riskler
Kültür-sanat kavramlarının yalnızca organizasyon düzenleme olarak algılanması ve kültürel üretimin ihmal edilmesi
Maliyet Tahmini
866.725.165,5 ₺
Tespitler
  • İzmir’in kültürel zenginliğinin, kültürel üretime olanak sağlıyor oluşu.
  • Göçle gelen toplulukların kendi kültürel birikimleriyle gelerek, kent kültürünün zenginleşmesine katkı sunabilmesi.

İhtiyaçlar
Kültür merkezlerinin, kültürel üretimi artıracak şekilde işletilmesini sağlamak.
PERFORMANS 7.1.1
2020
İzmir Opera Binası Yapım İşi Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
2020
Kültürel ve Sanatsal Yarışma Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.3
2020
APİKAM Kent Kitaplığı Yayın Adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.4
2020
Akdeniz Akademisi Çalışma Alanında Yayınlanacak Süreli Yayın Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.5
2020
Akdeniz Akademisi Çalışma Alanında Yayınlanacak Kitap Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.6
2020
Yapımı Tamamlanacak Kültür -Sanat Merkezi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.7
2020
Okullara Dağıtılan Kitap Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.8
Düzenlenen Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Forum, Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE