Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%42

İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek

HEDEF 5.4


Ekosistem bütünlüğü: Tarım alanları, ekosistemi koruyacak şekilde geliştirilecek; doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin kaybı durdurulacak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı
 • Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı
 • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
 • Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Riskler
Metropolleşmenin, tarım alanlarını ve biyolojik çeşitliliği kayba uğratması
Maliyet Tahmini
88.250.000,0 ₺
Tespitler
 • İzmir’in coğrafi yapısı ve iklim özellikleri bir çok bitki türünün yetişmesine olanak sağlamaktadır.
 • İzmir’e özgü bitki ve hayvan çeşitliliğini barındıran bir çok doğal yaşam alanı bulunmaktadır

İhtiyaçlar
 • Kuraklığa ve yangına dayanıklı ağaçlandırma faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.
 • İzmir’in bitki çeşitliliğini tespite ve korumaya yönelik çalışmalar yürütülmelidir
PERFORMANS 5.4.1
2023
Flamingo Doğa Parkı İçin Üretilecek Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.2
2023
Kültürpark Yenileme Proje Çiziminin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.3
2023
Dikilecek Ağaç Adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.4
2023
Fidan Dağıtılan Üretici Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.5
2023
Yapılacak Ağaçlandırma Alanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE