Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%35

İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

HEDEF 4.4


Kent hakkı ve aidiyeti: Güvenliğin, huzurun ve kent hakkının korunduğu bir toplumsal ortam oluşturulacak


Sorumlu birim
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Zabıta Dairesi Başkanlığı
 • Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
 • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Acil durum vakalarına gidiş dönüşlerde kaza yaşanması
 • Zabıta personelinin görev esnasında saldırıya uğraması
 • Hızlı göçün, denetimsiz satış yapan seyyar satıcı sayısını artırması
 • İzmir’deki orman yangınlarının, geniş bir bölgeye sıçraması kaynaklı kontrol edilememesi
 • Yeni mezarlık alanı bulmada zorluk yaşanması

Maliyet Tahmini
3.450.725.204,0 ₺
Tespitler
 • Yangınlara karşı müdahalelerde toplumsal bir duyarlılığın oluşmuş olması.
 • Dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyonların, bu sorunu tam olarak çözmede tek başına yetersiz kalıyor oluşu.
 • Yangın bölgesine giden yollarda yapılan hatalı araç parkının, olay yerine gitmeyi zorlaştırması.
 • Artan nüfusla birlikte yeni mezarlık alanlarına olan talep de artmaktadır.

İhtiyaçlar
 • İtfaiye ve zabıta personelinin sayısının artırılması.
 • Yangınlara daha erken müdahale edebilmek için itfaiye merkezlerinin sayısının artırılması.
 • Yangın ve diğer afetlere yönelik olarak, personelin işini kolaylaştıracak kamu spotu, afiş, broşür benzeri materyallarin oluşturulması.
 • Yeni mezarlık alanı talebi için ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması
PERFORMANS 4.4.1
2023
Yangın ve Acil Müdahale Olaylarına Ortalama Varış Süresi ( dakika )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.2
2023
Tamamlanacak İtfaiye Binası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.3
2023
Görevlendirilecek Gönüllü İtfaiyeci Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.4
2023
Açılacak Gönüllü İtfaiye İstasyonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.5
2023
Zabıta Birimlerine Gelen Şikayetlerin Cevaplanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.6
2023
Düzenlenen Seyyar Satıcı ve Dilenci Operasyonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.7
2023
Yapımı Tamamlanacak Yeni Gömü Alanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.8
2023
Etrafı Çevrilen Mezarlık Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE