Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%56

İzmir ekonomisini, yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliştirmek

HEDEF 3.5


Dünya kenti İzmir: İzmir’in tanıtım ve turizmi desteklenerek, dünya ölçeğinde bir buluşma merkezi olması sağlanacak


Sorumlu birim
Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Riskler
 • Terör olayları nedeniyle ülke imajının olumsuz etkilenmesi
 • Ekonomik kriz sebebiyle ülkemize gelir seviyesi düşük turistlerin daha yoğun olarak gelmesi
 • İzmir’in turistik bölgelerinin tahrip edilmesi

Maliyet Tahmini
232.992.807,0 ₺
Tespitler
 • Halk anketi sonuçları doğrultusunda turizm faaliyetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet alanı içerisinde görülmeye başlanmıştır.
 • Kent merkezinde, kenti tanıtacak turizm ofislerinin yetersizdir.
 • İzmir bulunduğu coğrafya sebebiyle turizm alanında pek çok şehirle rekabet etmektedir
 • İzmir deniz, kara, havayolu ile kolay ulaşılabilen bir şehirdir.

İhtiyaçlar
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi turizm faaliyet alanında görev alacak nitelikli personel temini.
 • Sürdürülebilir turizm politikalarının hayata geçirilmesi.
 • UNESCO Dünya Mirası kapsamına alınması gereken turizm noktalarının belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için uygun bağlantıların bulunması.
 • UNESCO 2. Kademe Bölgesel Merkez kurulması.
 • Turizm faaliyetlerini destekleyen devlet teşvikleri & İlçe belediyeleri ile eşgüdümlü çalışılması.
PERFORMANS 3.5.1
2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisinin Dağıtım Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.2
2020
Bilboardlarda Tanıtımı Yapılan Tema Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.3
2020
Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların İşlem Görme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.4
2020
Vatandaşlardan Gelen Başvuruların Sonuçlandırılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.5
2020
Açılan Turizm Ofisi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.6
2020
Turizm Çalışma Grubu Çalışma ve Toplantı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.7
İzmir Kültür ve Doğa Destinasyonlarının ve UNESCO Dünya Mirası Alanlarının Korunması ve Geliştirilmesi İçin Yapılan Çalışma Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.5.8
2020
Başvuru Yapılan Başkent Ünvanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE