Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%56

İzmir ekonomisini, yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliştirmek

HEDEF 3.3


Yoksulluğun azaltılması: Herkes için tam zamanlı, üretken ve yenilikçi bir iş ortamı sağlanacak ve yoksulluğun İzmir’deki her türlü şekli azaltılacak


Sorumlu birim
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
  • Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı
  • Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Riskler
Ekonomik krizlerin yoksulluğu ve işsizliği artırması
Maliyet Tahmini
308.720.000,0 ₺
Tespitler
  • İşsizlik, İzmir’de ülke ortalamasının üzerinde ve yüksek düzeydedir.
  • İzmir hala yoğun göç alan bir şehir olması nedeniyle, istihdam ihtiyacı artan bir şehirdir.
  • Kırsal bölgeler, özellikle tarımsal üretim ve kooperatifleşme açısından uygun bir ortama sahiptir

İhtiyaçlar
  • Kırsal bölgelerdeki üretim faaliyetleri artırılarak, kent içi göç ortadan kaldırılmalıdır.
  • Kooperatifleşme teşvik edilerek, yerel ürünlerin uluslararası bilinirliği artırılmalıdır.
  • İstihdamı artırmaya yönelik mesleki eğitimler çeşitlendirilmelidir.
PERFORMANS 3.3.1
2020
Üretim Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Verilen Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.2
2020
Dağıtımı Yapılan Hayvan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.3
2020
Dağıtımı Yapılan Kovan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.4
2020
Üretim Destek Girdisi Sağlanan Üretici Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.5
2020
Yabani Ağaçlara Yapılacak Aşı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.6
2020
Meyvecilikte Ürün Bazlı Havzaların Oluşturulması Kapsamında Çalışma Yürütülen Alan Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.7
2020
Alternatif Üretim Çeşitlerinin Geliştirilmesi Hakkında Verilecek Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.8
2020
Meslek Fabrikası Kurs ve Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.9
2020
Meslek Fabrikası Faaliyetleri Sonunda İstihdama Yönlendirilen Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.10
2020
Sektör Temsilcileriyle Kursiyerleri Buluşturan Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.11
2020
Dağıtımı Yapılacak Üretici Tezgah Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.12
2020
Kooperatif ve Kooperatifleşme Konusunda Verilecek Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.13
2020
Kekik Ve Lavanta Gibi Tıbbi ve Aromatik Bitki Alanlarının Yaygınlaştırılması Amaçlı Verilen Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.14
2020
Yerel Çeşitlerin Korunması ve Geliştirilmesi Hakkında Verilecek Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE