Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%56

İzmir ekonomisini, yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliştirmek

HEDEF 3.2


Sürdürülebilir gelişme için ortaklıklar: Yerel, ulusal ve küresel ortaklıklar ve farklı sektörler arasında uyumun teşvik edildiği bir iklim yaratılacak


Sorumlu birim
Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Riskler
  • Dış ülkelerle yaşanacak siyasi gerilimlerin, işbirliği çalışmalarını olumsuz etkilemesi
  • Yakın coğrafyada yaşanan savaşların uluslararası ilişkileri olumsuz etkilemesi

Maliyet Tahmini
97.199.000,0 ₺
Tespitler
  • İzmir, ekonomik açıdan geçmişteki zenginliğinden ve hareketliliğinden uzaktadır.
  • İzmir tarım, sanayii, turizm, spor vb. bir çok alanda ekonomik bir potansiyeli barındırmaktadır.
  • İzmir’in coğrafi konumu, ekonmik faaliyetler açısından avantaj sağlamaktadır.

İhtiyaçlar
  • İzmir uluslararası düzlemde daha fazla temsil edilmelidir.
  • Akdeniz coğrafyası özelindeki ortaklık ve işbirlikleri yoğunlaştırılmalıdır.
PERFORMANS 3.2.1
2020
Ev Sahipliği Yapılan Uluslararası Buluşma Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
2020
Akdeniz Kentler Ağı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
2020
Akdeniz Dil ve Kültür Eğitimi Konusunda Gerçekleştirilen Program ve Etkinliklerin Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
2020
Kültür-Lab Çalışmaları Kapsamında Düzenlenecek Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.5
2020
Sivil Toplumla İmzalanan Protokol Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE