Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%30

İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

HEDEF 2.3


Sağlık ve Spor: İnsanların ve tüm canlıların sağlıklı olmaları desteklenecek


Sorumlu birim
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği
 • İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
 • Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Spor etkinlikleri ve projelerine talep miktarında tahmin edilenin üzerinde azalış ya da artış olma
 • Evde bakım hizmeti verilen ve tek yaşadığı için bakım sonrası işlemleri yapamayan hastaların ihtiyacının giderilememesi
 • Orman yangınlarının hayvanların doğal ortamını yok etmesi

Maliyet Tahmini
1.271.487.021,36 ₺
Tespitler
 • Evde bakım hizmetinin kapsamının genişletilmesi yönelik talepler bulunmaktadır.
 • Eşrefpaşa Hastanesi’nin daha yüksek kapasiteyle hizmet verebilecek olanağı yaratacak durumdadır.
 • İzmir’de farklı spor türlerine yönelik talep yüksektir.
 • İzmir, özellikle doğa ve su sporlarına yönelik büyük bir potansiyel barındırmaktadır

İhtiyaçlar
 • Eşrefpaşa Hastanesi’ndeki doktor sayısının artırılması.
 • Evde bakım hizmeti kapsamını genişletmek için bu konuyla ilgili bir daire başkanlığı kurulması.
 • Halkın farklı spor dallarına yönelik talebini karşılayacak çözümler üretilmesi.
 • İzmir’in spor dallarına yönelik potansiyelini değerlendirecek projeler üretilmesi.
 • Spor tesislerinin teknik donanımının geliştirilmesi.
PERFORMANS 2.3.1
Eşrefpaşa Hastanesi Hasta Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.2
2023
Hizmet Yardımı Yapılan Hasta, Yaşlı ve Engelli Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.3
2023
Diş Taraması Yapılacak Mahalle Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.4
2023
Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.5
2023
Spor Malzemesi Yardımı Yapılacak Amatör Spor Kulübü Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.6
2023
Spor Eğitimi Verilecek Çocuk ve Genç Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.7
2023
Sportif Yetenek Testi Uygulanacak Çocuk Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.8
2023
Yapımı Tamamlanacak Spor Tesis ve Kompleksi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.9
2023
Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Buz Sporları Organizasyonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.10
2023
Buz Sporlarına Kazandırılan Sporcu Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.11
Spor İmkanları İyileştirilecek ve Ekipman Desteği Verilecek Okul Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE