Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%83

Herkesi Kapsayan Sürdürülebilir Bir Altyapı Oluşturmak

HEDEF 1.3


Yeşil altyapı: İl genelinde iklim dostu yeşil alanlar ağı oluşturulacak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
  • Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • İklim Değişkliğinin İzmir’in Yeşil Alanlarını Olumsuz Etkilemesi
  • Orman Yangınlarının Yeşil Alanları Tahrip Etmesi

Maliyet Tahmini
3.206.846.552,54 ₺
Tespitler
  • Şehirdeki yeşil alanlara yönelik çalışmalar birçok farklı kurum tarafından yürütülmektedir.
  • Kişi başına düşen yeşil alan miktarın son yıllarda artmış olsa da hala yeterli düzeyde değildir.

İhtiyaçlar
  • Kentin yeşil alanlarının parça parça değil, bütün bir yeşil altyapı olarak ele alınması.
  • Kent genelinde iklim değişikliğine uyumlu yeşil alanlar oluşturulması.
  • Mevcut yeşil alanların korunması ve tahrip edilmesinin önüne geçilmesi.
PERFORMANS 1.3.1
2020
Kente Kazandırılacak Yeni Yeşil Alan Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
2020
Serimi Yapılacak Çim Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
2020
Yeni veya Revizyonu Yapılacak Rekreasyon Alanı ve Park Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
2020
Yapımı Tamamlanacak Rekreasyon Alanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.5
2020
Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılacak Meydan, Kavşak, Refüj, Tretuvar Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE