Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%83

Herkesi Kapsayan Sürdürülebilir Bir Altyapı Oluşturmak

HEDEF 1.2


Sürdürülebilir yaşam alanları: Yerleşim alanları planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilecek veya yeniden yapılandırılacak


Sorumlu birim
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
 • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı
 • İmar Denetim Dairesi Başkanlığı
 • Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı
 • Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Göçle birlikte nüfusta öngörülemeyen bir artış olması
 • İzmir’in deprem kuşağındaki bir şehir olması

Maliyet Tahmini
1.150.232.602,52 ₺
Tespitler
 • Şehirde gecekondu niteliğinde fazla sayıda yapı bulunmaktadır
 • Özellikle şehir merkezinde yapılacak olan yapım ve inşa projelerde uygun alan bulmak zorlaşmıştır

İhtiyaçlar
 • Kentsel dönüşüm projeleriyle, gecekonduların yoğun olduğu bölgelerin yerinde dönüşümü sağlanmalıdır.
 • Yapım ve inşa projeleri için kamulaştırma çalışmalarının devam etmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Şehir planlama çalışmalarında, yetkili kurumların ve meslek örgütlerinin bir arada çalışması gerekmektedir.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşümü sadece binaların dönüşümü değil, aynı zamanda bir kültürel ve sosyal dönüşüm projesi olarak kabul etmektedir. Bu dönüşüm soylulaştırma ile sonuçlanmamak kaydıyla gerçekleşmelidir.
PERFORMANS 1.2.1
2020
Kamulaştırılacak Alan Miktarı (Zemin+Zeminüstü) ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.2
2020
İmar Planı Hazırlanan Alan Büyüklüğü ( ha )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.3
2020
Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanan Alan Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.4
2020
Kentsel Dönüşüm Alanlarında Uzlaşması Yapılan ve İhalesine Çıkılan Konut ve İşyeri Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.5
2020
Kentsel Dönüşüm Alanlarında Üretilen Alt Yapı, Üst Yap, Konut, Ticaret, Sosyal Donatı vb. Yapıların Alanı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE