Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.5


Yaşamı kolaylaştıran bilişim projelerine ve dijital kentleşmeye yatırım yapılacaktır


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Dış İlişkiler Müdürlüğü
  • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Medya Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Riskler
Dijitalleşmenin çocuk ve gençler üzerindeki etkilerinin ölçülebilir ve öngörülebilir olmaması
Maliyet Tahmini
2.550.000,0 ₺
Tespitler
Dijital Şişli uygulamalarının yurt içi ve yurt dışı kullanıcılara yönelik tasarlanması
İhtiyaçlar
  • Dijital Şişli çalışmalarının yabancı dillerde desteklenmesi
  • Dijital Şişli uygulamalarının Acil Afet Eylem Planına entegre edilmesi
PERFORMANS 4.5.1
Akıllı Kent uygulamalarının kullanıcı sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.2
Şişli genelinde kurulan ücretsiz internet istasyonu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE