Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli'nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır

HEDEF 2.3


Şişli'nin kültür mirası korunacak, çağdaş sanat üretimi desteklenecektir


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Şişli'nin kültür-sanat kurumlarının canlandırma maliyetinin yüksek olması
 • Yenileme ve restorasyon faaliyetlerine gerekli onay işlemlerinin yapılamaması

Maliyet Tahmini
15.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Şişli'nin kültür-sanat aktörleriyle yeterli düzeyde iş birliğinin sağlanmaması
 • Kültür-sanat politikalarında Şişli Belediyesi ile işbirliği yapan yönlendirici bir danışma kurulunun olmaması

İhtiyaçlar
Kültür-sanat politikalarını yorumlayacak ve sanatsal içerik kapsamında yön verecek bir danışma kurulunun oluşturulması
PERFORMANS 2.3.1
Şişlili ve alanında ön plana çıkmış sanatçılarla düzenlenen yıllık etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.2
Şişli'nin köklü (sinema, tiyatro ve sergi alanı) kurumlarıyla canlandırma amacıyla yürütülen toplam kurumsal işbirliği sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.3
Canlandırılan veya yeniden işlevlendirilen toplam kültür mirası ve kültürel alan sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.4
Gençlerin katılımıyla tasarlanan yıllık sokak sanatı etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE