Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli'nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır

HEDEF 2.1


Kültür-sanat faaliyetleri 25 mahalle genelinde artırılacaktır


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
İletişim kanallarının ve ulaşım imkanlarının yetersizliği
Maliyet Tahmini
11.320.000,0 ₺
Tespitler
Mahalleler arasında kültür-sanat faaliyetleri ve alanlarının yoğunluk farkı
İhtiyaçlar
İlçe genelinde ve mahalle bazında sosyal ve kültürel dokunun tespit edilerek haritalanması.
PERFORMANS 2.1.1
25 mahalleye yönelik düzenlenen toplam festival ve fuar sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
Kültür-sanat etkinliği gerçekleştirilen farklı mahalle sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
Tüm inanç gruplarına yönelik etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
Kentlilerin kültür-sanat portallarına ziyaretçi sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.5
Belediyenin kültür-sanat faaliyetlerinden memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE