Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.4


Can ve mal güvenliği esas alınarak imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak


Sorumlu birim
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü

Riskler
Mülkiyet sorunun çözülmesiyle birlikte ruhsatlı yapıların artmasına bağlı olarak mevcut personelin ve ekipmanın ihtiyaca karşılık verememesi
Maliyet Tahmini
7.129.169,44 ₺
Tespitler
  • Ruhsatla ilgili kontrol faaliyetlerinde tablet gibi araç gereçlere ihtiyaç duyulması
  • Mevcut personel sayısının yapı hacmi fazlalığını karşılamaya yetecek düzeyde olmaması

İhtiyaçlar
  • Ruhsatlı yapıların kontrolünde görevlendirilecek personel sayısının artırılması
  • Ruhsatlı yapıları kontrol eden ekiplerin sahada ihtiyaç duyduğu araç gereçlerle ilgili güçlendirilmesi
PERFORMANS 5.4.1
2020
Ruhsatlı inşaatlarla ilgili yapılan seviye başvurularının denetlenme süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%80
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.2
2020
Ruhsatlı inşaatlarla ilgili yapılan iş yeri teslim tutanağı başvurularının denetlenme süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE