Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.3


İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanları haritalandırılarak ilçe halkının sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis etmek ve bu alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak


Sorumlu birim
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler
Kanuni değişiklikler
Maliyet Tahmini
48.622.873,47 ₺
Tespitler
Mevcut yazılım ve donanımda geliştirilmeye açık alanlar bulunmaktadır
İhtiyaçlar
Yazılım ve donanımın geliştirilmesi
PERFORMANS 5.3.1
2020
Talep Halinde Uygun İfraz, Tevhit, Yola Terk ve İhdas İşlemlerinin Karşılanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
2020
İnşaat İstikamet Rölevesi Hazırlanması ve Teklifin Karşılanma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
2020
Plankote/Kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE