Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.2


Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak


Sorumlu birim
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler
Kanuni değişiklikler
Maliyet Tahmini
8.839.598,48 ₺
Tespitler
Mevcut yazılım ve donanımda geliştirilmeye açık alanlar bulunmaktadır
İhtiyaçlar
Yazılım ve donanımın geliştirilmesi
PERFORMANS 5.2.1
2020
Tahsis İşleminin Sonuçlandırılma Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
2020
Gayrimenkul Satış Gelirleri Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
2020
Kamu Yararı Kararı Talebinin Sonuçlandırılma Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.4
2020
Belediyenin Hissedar Olduğu Parsellerde, Belediye Hissesinin Diğer Hissedarlara Satışı veya Trampa Edilmesi Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.5
2020
Sosyal Donatı veya Umumi Hizmet Alanında Kalan; Arsa, Bina ve Muktesebat Kamulaştırması Uygun Görülen Tekliflerin Karşılanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE