Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%44

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

HEDEF 2.2


Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlamak


Sorumlu birim
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
  • Hukuki görüş taleplerinin süresinde karşılanmaması nedeniyle işlemin mevzuata uygun olmayan yönleriyle yürütülmesi ve oluşabilecek kamu zararı
  • Davalardaki yasal sürelere uyulmaması nedeniyle kurumun karşılaşabileceği mali, hukuki ve cezai sorumluluklar

Maliyet Tahmini
4.420.505,0 ₺
Tespitler
Dönemsel yoğunluklar sebebiyle hukuki süreçlerin etkin izleme ve değerlendirmesinin yapılamaması
İhtiyaçlar
Hukuki süreçlerin etkin izleme ve değerlendirme sistemi ihtiyacı
PERFORMANS 2.2.1
2023
Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2023
Dava dosyalarını süresinde takip edilmesi oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE