Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%44

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

HEDEF 2.1


Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak


Sorumlu birim
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Özel Kalem Müdürlüğü
Riskler
Müfettiş kadrosu eksikliğinden kaynaklı denetim aksaması
Maliyet Tahmini
6.078.194,38 ₺
Tespitler
Müfettiş kadrosunun olmaması
İhtiyaçlar
Müfettiş kadrosuna personel istihdam edilmesi
PERFORMANS 2.1.1
2023
Vatandaştan gelen şikayetlerin üst yönetimin onayıyla raporlanma işlemlerinin tamamlanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE