Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%71

Kültürel, mimari ve doğal şehir mirasını korumak ve geliştirmek

HEDEF 7.4


Kentin Kültürel Miras Yapılarını Projelendirmek, Belgelemek, Korumak, Restore Etmek


Sorumlu birim
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Boğaziçi İmar Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
Koruma Kurullarında Onay Süreçlerinin Uzaması
Maliyet Tahmini
628.772.908,0 ₺
Tespitler
Kurul Onay Süreçleri Nedeniyle Uygulamalarda Aksamaların Yaşanması
İhtiyaçlar
Koruma Bölge Kurullarının Onay Süreçleri ile İlgili Mevzuatta Düzenlemelerin Yapılması
PERFORMANS 7.4.1
2020
İlgililerin Talebi Doğrultusunda Taşınmaz Kültür Varlıklarındaki Uygulamalara Verilen Yapı Kullanım İzni, Görüş ve Basit Bakım Onarım İzni Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.2
2020
Önleyici Koruma Kapsamında Genel Temizlik ve Basit Bakım Onarımı Yapılacak Taşınır - Taşınmaz Toplam Kültür Varlığı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.3
2020
KUDEB Tarafından Yapılan Bölgesel ve Yapı Bazında Toplam Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.4
2020
Kültür Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme Toplam Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.5
2020
Kültür Varlıklarının Koruma ve Restorasyon Toplam Uygulama Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.6
2020
Müze ve Kültürel Amaçlı Toplam Bina Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.7
2020
Müze ve Kültürel Amaçlı Toplam Bina Yapım ve Uygulama Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE