Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%71

Kültürel, mimari ve doğal şehir mirasını korumak ve geliştirmek

HEDEF 7.2


İstanbul’un Kültürel ve Tarihsel Kimliğini Yansıtacak Çağdaş Müzeleri Turizm ve Kültür İhtiyaçları Açısından Planlayarak Oluşturmak


Sorumlu birim
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür Daire Başkanlığı
  • Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı

Riskler
  • Müze Eserleri Kaçakçılığı
  • Müze Ziyaretçi Sayısındaki Azalma

Maliyet Tahmini
119.099.635,0 ₺
Tespitler
Müzecilik Faaliyetleri ile İlgili Tanıtım Eksikliği & Müze Eserlerini Koruma Konusunda Toplumsal Bilincin Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Müzecilik Faaliyetleri Tanıtımının Artırılması ve Etkin Yönetimi & Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Toplumsal Farkındalığın Artırılması
PERFORMANS 7.2.1
2020
Müze Ziyaretçi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.2
2020
Restorasyonu ve Konservasyonu Tamamlanan Yıllık Müze Eser Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.3
2020
Geliştirilen ve Zenginleştirilen Taşınır Kültür Varlıkları Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.4
2020
Müze Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE